Matan.or.id – Dakwah tarekat nusantara dengan faham tasawuf yang mengedepankan adab dan akhlaq serta akal fikiran yang beriman kepada Allah Ta’ala semakin diterima masyarakat Internasional. Tasawuf ala Tarekat yang merupakan wajah asli Islam Nusantara, Islam yang dibumikan oleh para Walisongo di Pertiwi Nusantara ini, menjadi solusi kenyamanan hidup berbangsa, bernegara dan bertanah air.

Pengurus Pusat Matan, KH Dr Ahmad Nafi mengadakan kegiatan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah wa Qodiriyah di Belanda.

Dimulai eropa ber sholawat dilanjut dengan Eropa bertarekat

Para kyai, takmir masjid, pelajar dan masyarakat muslim Belanda menerima
Islam yg Rahmatan Lil Alamiin, berlandaskan faham Ahlussunnah wal Jamaah AnNahdliyyah, khususnya faham tasawuf ala tarekat. Dr Nafi’, Pengurus Pusat Matan kelahiran Jember ini mendakwahkan kepada masyarakat muslim yang tinggal di Eropa, tentang pentingnya rabithah, barokah dan akhlaq tasawuf dalam kehidupan sehari – hari’

seminggu sebelum pulang ke indonesia (28 februari) mereka meminta kami ceramah dan dzikir lagi, mengisi hati dengan nur ilahiyah yang dibutuhkan oleh umat milenial bahkan di Benua Eropa… dan barokahnya semua orang bisa hidup harmoni di tengah komunitas majemuk dan d zaman post modern…
Semoga kita semua tansah dilimpahi hidayah dan taufiq oleh Alloh SWT. Amin”
tutup Dr Nafi’. (FA)

khidmah Matan di Amsterdam
Share: