Table of contents: [Hide] [Show]

  Sumber Jatman Online

  Rais ‘Am Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya mengambil thariqah dan hirqah muhammadiyyah dari para tokoh ulama dan guru-guru beliau. Beliau pun mendapatkan ijazah membai’at dan menjadi mursyid.

  Di antara guru-guru nya itu adalah:

  1) Thariqah an-Naqsyabandiyah al-Khalidiyah.

  Dari al-Hafidz al-Muhadis al-Mufasir al-Musnid al-‘Alim al- ‘Alamah al-Ghauts az-Zaman Sayidi asy-Syeikh Muhammad Ash’ad Abdul Malik bin al-Quthub al-Kabir al-Imam al-‘Alamah Sayidi asy-Syeikh Muhammad Ilyas bin Ali bin Hamid.

  Beliau mendapatkan dari ayahnya sayidi asy-Syeikh Muhammad Ilyas bin Ali bin Hamid dari al-Quthub al-Kabir as-Sayyid Salam Zuhdi dari al-Quthub al-‘Arif Sulaiman alQuraimi dari al-Quthub al-‘Arif as-Sayyid Abdullah Afandi dari al-Quthub al-Ghauts al-Jami’ al-Mujaddid Maulana Muhammad Khalid sampai pada al-Quthub al-Ghauts al-Jami’ Sayidi asy-Syeikh Muhammad Baha’udin an-Naqsyabandi alHasani.

  2) Thariqah Syadziliyah

  Dari Sayidi asy-Syeikh Muhammad asy-Syeikh Muhammad As’ad Abdul Malik dari al-‘Alim al-‘Allamah Ahmad anNahrawi al-Makki dari Mufti Makkah dan Madinah al-Kabir as-Sayyid Shaleh al-Hanafi ra.

  3) Thariqah al-‘Awaliyah al-‘Idrusyah al-‘Atha’iyah alHaddadiyah dan Yahyawiyah

  1. Dari al-Alim al-‘Alamah al-Quthub al-Habib Ali bin Husein al-Attas.
  2. Dari al-Afrad fi zamanihi Akabir Auliya’ al-‘Allamah al-Habib Hasan bin al-Quthub al-Gauts Mufti al-Kabir al-Habib al-Imam Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya.
  3. Dari al-Ustadz al-Kabir al-Muhadis al-Musnid Sayidi al-‘Alamah al-Habib Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih.
  4. Dari al-‘Alim al-‘Allamah al-‘Arif billah al-Habib Ali bin al-Quthub al-‘Allamah Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Attas.
  5. Al-‘Alim al-‘Arif billah al-Habib Hasan bin Salim al-Attas.
  6. Al-‘Alim al-‘Alamah al-‘Arif billah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syeikh Abubakar bin Salim.

  Dari guru-guru tersebut beliau mendapat ijazah menjadi mursyidhirqah dan ijazah untuk bai’attalqin dzikir khas dan ‘am.

  4) Thariqah al-Qadiriyah an-Naqsyabandiyah

  Dari al-‘Alim al-‘Allamah dalam ilmu syari’at, thariqah, hakikat dan tasawuf Sayidi al-Imam Ali bin Umar bin Idrus bin Zein bin al-Quthub al-Ghauts al-Habib Alwi Bafaqih. Yang kedua, dari as-Sayid Ali bin Umar dari al-‘Alim al-‘Alamah Auhad Akabir Ulama Sayidi asy-Syeikh Ahmad Khalil bin Abdul Lathif.

  Dari kedua gurunya tersebut al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya mendapatkan ijazah menjadi mursyid, hirqah, talqin dzikir dan ijazah untuk bai’at talqin.

  5) Jami’uthuruq

  Dari al-Imam al-‘Alim al-‘Allamah al-Muhadis al-Musnid al-Mufasir al-Quthub al-Haramain asy-Syeikh Prof. Dr. asSayyid Muhammad al-Maliki ibn al-Imam al-‘Allamah asSayyid Mufti al-Haramain Alawi bin Abbas al-Maliki alHasani al-Makki.

  Dari beliau, al-Habib Luthfi bin Yahya mendapatkan ijazah mursyid, hirqah, talqin dzikir, bai’at khas dan bai’at ‘am, dan juga semua kitab-kitab karangan as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, wirid-wirid, hizib-hizib, kitab-kitab hadis beserta sanadnya.

  6) Thariqah at-Tijaniyah

  Dari al-‘Alim al-‘Alamah Akabir Auliya’ al-Kiram al-Muhibbin Li Ahlul Bait Sayidi Sa’id bin Armiya’ Giren, Tegal.

  Kyai Sa’id menerima dari dua gurunya. Yang pertama asy-Syeikh Ali bin Abubakar Basalamah. Dan asy-Syeikh Ali bin Abubakar Basalamah menerima dari al-‘Allamah al-Imam asSayyid Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki.

  Sedangkan yang kedua, asy-Syeikh Sa’id menerima langsung dari al-‘Allamah al-Imam as-Sayyid Alawi bin Abbas alMaliki al-Hasani al-Makiki.

  Dari asy-Syeikh Sa’id bin Armiya itu al-Habib Luthfi bin Yahya mendapatkan ijazah, talqin dzikir dan menjadi Mursyid serta ijazah bai’at untuk khas dan ‘am.

  Share: