Matan

Matan adalah organisasi pemuda tarekat indonesia

Matan selenggarakan Mukernas Pertama
Mahasiswa Ahli Thoriqoh al-Mu’tabaroh an-Nahdliyyah (MATAN) menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Yogyakarta. Agenda mukernas matan berlangsung di kampus Sekolah Tinggi Teknik Adisucipto, pada Sabtu- Ahad (2-3/6/2012). Mukernas matan yang pertama ini diawali dengan acara Istighosah di Masjid Gedhe kraton Yogyakarta, pada Jum’at malam (2/6). MATAN merupakan organisasi mahasiswa bentukan jam’iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mu’tabaroh an-Nahdliyyah...
Tarekat dalam Pandangan Ibn Taimiyah
Penjelasan Ibn Taimiyah mengenai tarekat sangat penting untuk dibaca, sebab selama ini beliau sering dituding sebagai antitarekat dan bahkan dijadikan rujukan utama oleh sebagian kecil umat untuk menentang tarekat, padahal Ibn Taimiyah tidak pernah menentang tarekat/tashawwuf kecuali yang nyata sekali bertentangan dengan al-Qur‟an dan alSunnah. Ketika memuji Imam al-Junaid al-Baghdadi berkenaan dengan kewajiban seorang salik...
Paket Hadiah Alloh Ta’ala untuk Ummat Nabi Muhammad itu bernama Tasawuf dan Tarekat
Adakah yang lebih penting di dunia ini selain mendapatkan ridho Alloh, ridho Rosululloh dan ridho kedua orang Tua ?, pemahaman tasawuf dan pengamalan tarekat berfokus pada hal – hal yang menjadikan hidup dan pemahaman kita sarat nilai dan makna kemanfaatan. Tarekat Tarekat merupakan instrument atau ‘cara laku’ dalam meniti perjalanan menuju Allâh Swt, begitu banyak...
DEKLARASI MATAN
MEMECAH BELAH ATAU MENYATUKAN ORGANISASI MAHASISWA (YANG MENGAKU) NU? Oleh: Syukron Ma’mun Mahasiswa Ahli Ath-Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (selanjutnya disingkat MATAN) merupakan organisasi kemahasiswaan baru yang resmi dideklarasikan pada tanggal 14 Januari 2012 di PP.Al-Munawwariyah Bululawang Kabupaten Malang pada muktamar XI Jam’iyyah Ahli Ath-Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN). Beberapa pihak terutama dari PMII dan IPNU/IPPNU mempertanyakan motif...
Jalan Pengabdian Seorang Sālik
(Sebuah Manaqib Dr. KH. Hamdani Mu’in) oleh: Husni Mubarok Hamdani Mu’in, begitu nama yang diberikan ayahandanya, KH. Abdul Mu’in. Dilahirkan di Subang, Jawa Barat, tepatnya di kampung Keboncau, Ciasem Pada 5 April 1971. Sejak kecil, anak ketiga dari delapan bersaudara ini memiliki semangat belajar yang tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah pertamanya (tahun 1984...
PW Matan JogJakarta bergeliat
Pemuda Jogjakarta menerima MATAN sebagai wadah kegiatan dalam usaha mendalami pemahaman tarekat dan tasawuf, Melalui organisasi Matan para muhibbin, santri, murid, kyai, aktifis dan mahasiswa ini berharap dapat mengisi kemerdekaan NKRI melalui kegiatan positif dibawah bimbingan para Guru Mursyid yang sudah jelas derajatnya dihadapan Alloh Ta’ala dan Rosululloh, tugas kita bergerak, soal visi misi kita...
Sejarah Matan
Jauh sebelum kelahiran MATAN, pada tahun 2000 Rois Am Maulana Habib Luthfi sudah memiliki azzam kuat untuk mengenalkan tarekat kepada kalangan pemuda sekaligus mewadahinya dalam bentuk sebuah nidzommiyah organisasi yang kuat dan terstruktur, dan pada periode ke 3 kepemimpinan beliau sebagai Rois Amm JATMAN, keinginan yang sangat mulia ini diijabah oleh Alloh Ta’ala tepatnya pada...
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...